Items where Division is "Academic Faculties, Institutes and Centres > Faculty of Language Studies & Communication Studies
Faculties, Institutes, Centres > Faculty of Language Studies & Communication Studies" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | F | I | K | L | M | N | S
Number of items: 17.

A

ABDUL SYUKUR BIN AHMAD SABRI, - (2022) ASPEK FONOLOGI DALAM PEMEROLEHAN BAHASA KANAK-KANAK MELAYU BERUMUR 6 TAHUN DI BANTING, SELAN. [Final Year Project Report] (Unpublished)

AIN NURANI BINTI ZULKIFLI, - (2022) ANALISIS RAGAM BAHASA DALAM ANTOLOGI CERPEN KANAK-KANAK ‘TIGA DUNIA. [Final Year Project Report] (Unpublished)

AZZAM ARIF BIN HASIM, - (2022) UNSUR EUFEMISME : GAYA BAHASA DALAM NOVEL. [Final Year Project Report] (Unpublished)

Adriana binti Dris, - (2022) PERALIHAN DAN PENGEKALAN BAHASA DALAM KALANGAN GENERASI Z KAUM MELANAU DI SARAWAK. [Final Year Project Report] (Unpublished)

Amee, Joan (2022) Social Network, Language Use and Language Ability among the Kejaman Community, Malaysia. PhD thesis, UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK.

D

Dayang Asfikha binti Awang Ismail, - (2022) PENGGUNAAN BAHASA ROJAK DALAM IKLAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA. [Final Year Project Report] (Unpublished)

E

ENYCOROTHY TINGGAI, - (2022) TAHAP KESALINGFAHAMAN ANTARA BAHASA KENYAH BADENG DENGAN KENYAH UMA BAKAH. [Final Year Project Report] (Unpublished)

F

Florina Tolentino Lina, - (2022) Pemilihan dan sikap bahasa Etnik Iban di Kampung Batu 8, Limbang, Sarawak. [Final Year Project Report] (Unpublished)

I

Izzah bt Abdullah, - (2022) Simbol Haiwan Bertanduk dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisit. [Final Year Project Report] (Unpublished)

K

KIMBERLY JANE PRISLEY, - (2022) DESKRIPSI ASAS SISTEM FONOLOGI VARIASI BAHASA DUSUN LABUK DI SANDAKAN, BELURAN DAN TELUPID SABAH. [Final Year Project Report] (Unpublished)

Khazmimi Fatihah binti Ibrahim, - (2022) Laras Bahasa Agama : Satu Kajian Leksikal dan Morfologi. [Final Year Project Report] (Unpublished)

L

Lau Bick Ling, - (2022) Simpulan bahasa Cina: Satu kajian Semantik Kognitif. [Final Year Project Report] (Unpublished)

M

Muhammad Syukarmie bin Hang Tuah, - (2022) RESPONS PUJIAN DALAM KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BERDASARKAN GENDER. [Final Year Project Report] (Unpublished)

Muhammad Zawawi bin Tuah, - (2022) Makna Tersirat Dalam Lagu “Hakikat Sebuah Cinta” dan “Suci Dalam Debu”:Analisis Semantik Inkuisitif. [Final Year Project Report] (Unpublished)

N

Nazrinzulaiqa binti Hasbi, - (2022) Covid-19 Vaccination Sentiment in Malaysian Social Media Networks: A Computer-Mediated Discourse Analysis (CMC-DA). [Final Year Project Report] (Unpublished)

Nik Amani Nasrin bt Nik Rosli, - (2022) PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA SOSIAL DALAM KALANGAN GENERASI Z DI MALAYSIA: SATU ANALISIS WACANA KOMUNIKASI PENGANTARAAN KOMPUTER. [Final Year Project Report] (Unpublished)

S

SITI NUR HIDAYAH, ABDULLAH (2022) PENGAYAAN KOSA KATA DAN MAKNA DALAM NOVEL TERPILIH BERDASARKAN ANALISIS TEORI MEDAN MAKNA DAN TEORI RELEVANS. PhD thesis, UNIMAS.

This list was generated on Thu Feb 29 12:43:28 2024 +08.