Items where Subject is "A General Works > A19 Universiti Malaysia Sarawak--Circular--Handbooks, manual, etc
A General Works > A19 Universiti Malaysia Sarawak--Circular--Handbooks, manual, etc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | D | K | M | S | T | U
Number of items at this level: 235.

A

Abdul Halim, Bin Hashim (2019) Occupational Safety & Health Guidelines : Emergency Preparedness. Documentation. Occupational Safety & Health Unit. (Submitted)

Abdul Halim, Bin Hashim (2019) Occupational Safety & Health Occupational : Safety, Health & Emergency Signage. Documentation. Occupational Safety & Health Unit. (Submitted)

Abdul Halim, Bin Hashim (2019) Terma Rujukan Jawatankuasa Kecil Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Peringkat Pusat Tanggungjawab). Documentation. Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. (Submitted)

Abdul Halim, Bin Hashim (2017) Terma Rujukan Jawatankuasa Kecil Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Peringkat Pusat Tanggungjawab). Documentation. Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. (Submitted)

Abdul Halim, Bin Hashim (2019) Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Peringkat Induk Universiti). Documentation. Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. (Submitted)

Abdul Halim, Bin Hashim (2019) Terma Rujukan Pasukan Bertindak Kecemasan, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Documentation. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). (Submitted)

Academic Quality Assurance Division, . (2018) MANUAL JAMINAN KUALITI AKADEMIK (2018) Versi 1. Manual. Academic Quality Assurance Division. (Unpublished)

C

Centre for Graduate Studies, Universiti Malaysia Sarawak (2019) Carta Organisasi Pusat Pengajian Siswazah terkini 2019. Other. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). (Submitted)

D

Diman, Ritche UNIMAS Post-Doctoral Scheme Guidelines : Appendix 1 (Amended on 9 January 2015). Documentation. RIEC. (Unpublished)

K

Kementerian Kesihatan Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia (2020) Pengendalian Program Akademik dan peperiksaan Lembaga Jururawat Malaysia (LJM/Lembaga Bidan Malaysia (LBM) sepanjang perintah kawalan pergerakan (PKP) 18 Mac 2020 hingga 14 April 2020. Manual. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi (2017) Pengemaskinian maklumat bidang tujahan universiti awam. [Corporate Memory] (Unpublished)

Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi (2018) Permohonan lawatan ke Luar Negara atas urusan tidak rasmi/persendirian mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2012. [Corporate Memory] (Unpublished)

M

Malaysia, Lembaga Arkitek (2020) Nota Khas MAPS #1-2020 : Pencegahan Jangkitan Penyakit COVID-19 dan impaknya terhadap Program Senibina dan Rekabentuk Dalaman di Institusi Pengajian Tinggi. Manual. Lembaga Arkitek Malaysia.

Malaysia, Lembaga Arkitek (2020) Nota Khas MAPS #2-2020 : Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran serta Penilaian bagi Program Senibina dan Rekabentuk Dalaman di Institusi Pengajian Tinggi dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sempena Penularan Wabak COVID-19. Manual. Lembaga Arkitek Malaysia.

Malaysia, Lembaga Kaunselor (2020) Nota Khas Lembaga Kaunselor (Malaysia) Bil. 1-2020. Manual. Lembaga Kaunselor (Malaysia).

Malaysian Qualifications Agency, - APEL HANDBOOK FOR LEARNERS = BUKU PANDUAN APEL UNTUK PELAJAR. Manual. Malaysian Qualifications Agency, Selangor. (Submitted)

Malaysian Qualifications Agency, - (2020) DRAFT GUIDELINES TO GOOD PRACTICES: MICRO-CREDENTIAL. Documentation. Malaysian Qualifications Agency. (Unpublished)

Malaysian Qualifications Agency, - (2013) GUIDELINE TO GOOD PRACTICES: ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING -APEL. Documentation. Malaysian Qualifications Agency. (Unpublished)

Malaysian Qualifications Agency, - LAWS OF MALAYSIA Act 679 MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY ACT 2007. Other. Pencetakan Nasional Maysia Berhad. (Submitted)

Malaysian Qualifications Agency, - MANUAL FOR EVALUATION INSTRUMENT OF COPPA 2nd Edition (2017). Manual. Malaysian Qualifications Agency. (Unpublished)

Malaysian Qualifications Agency, - PEKELILING MQA BIL. 5/2017 : PEMAKAIAN KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (CODE OF PRACTICE FOR PROGRAMME ACCREDITATION, COPPA) EDISI KEDUA. Other. Malaysian Qualifications Agency. (Unpublished)

Ministry of Higher Education, - NATIONAL EDUCATION CODE MANUAL : LEADING KNOWLEDGE EXCELLENCE. Manual. Ministry of Higher Education.

S

SIRIM, - INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001-2015 : Quality Management systems - Requirements. Manual. SIRIM. (Unpublished)

T

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi (2017) Surat makluman kepada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) - Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) 3/2017 pada 11 Juali 2017. [Corporate Memory] (Unpublished)

U

Universiti Malaysia Sarawak (2018) Garis Panduan Penyediaan carta Organisasi UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak (2018) Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bil 01/2018 : Pindaan Terkini Peraturan Akademik Pengajian Ijazah Sarjana Muda Unimas (Cas pemprosesan mencetak semula sijil kepujian Dekan dan tambah kursus di luar tempoh tambah kursus). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak (2017) Peraturan Akademik Ijazah Sarjana Muda 2017. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak (2013) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 1 Tahun 2013. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak (2014) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak (2014) Peraturan Kewangan Perakuanan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Submitted)

Universiti Malaysia Sarawak (2014) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 1 Tahun 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2014) Pekeliling Pentadbiran Bil 1 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2013) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 2 Tahun 2013. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2014) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 2 Tahun 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2013) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2013. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2013) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2013. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2014) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, - (2014) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, . (2019) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 30 Tahun 2019 - Penambahbaikan Kriteria Penilaian Prestasi Kumpulan Akademik. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Academic Quality Assurance Division (2020) GUIDING PRINCIPLES ON TEACHING-LEARNING AND ASSESSMENT IMPLEMENTATION DURING COVID19 PANDEMIC. Manual. Engineering Accreditation Council Engineering Technology Accreditation Council.

Universiti Malaysia Sarawak, Academic Quality Assurance Division (2020) MAKLUMAN KHAS QSAC #1-2020: Pencegahan Jangkitan Wabak COVID-19 dan kesan terhadap program Ukur Bahan di Pemberi Pendidikan Tinggi Malaysia. Manual. MAJLIS AKREDITASI UKUR BAHAN (QSAC).

Universiti Malaysia Sarawak, Academic Quality Assurance Division (2020) PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN COVID-19. Manual. Malaysian Qualification Agency (MQA).

Universiti Malaysia Sarawak, Centre for Academic Information Services (2016) Pekeliling Ketua Pustakawan Bil. 1/2016 : Kadar Caj/Denda Baharu di PKMA. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Centre for Academic Information Services (2019) Pekeliling Ketua Pustakawan Bil. 1/2019 : Pindaan & Pengemaskinian Polisi Perkhidmatan Pelanggan PKMA. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Centre for Academic Information Services (2019) Pekeliling Ketua Pustakawan Bil.2/2019 : Pindaan & Pengemaskinian Polisi Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (Dalaman dan Luaran) PKMA. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Centre for Applied Learning and Multimedia (2005) Treasury Circular 2/2005-Malay Version. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Centre for Graduate Studies (2018) Coursework Programmes Regulations : Regulation for Graduate Programmes via Coursework. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Human Capital Development (BPMI) (2017) Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Documentation. Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS). (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Human Capital Development (BPMI) (2017) Polisi Latihan Dan Pembangunan Staf UNIMAS. Other. Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS). (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Palapes (2018) Makluman penggunaan kawasan latihan Kem Tahunan Siri 20/2018 Mulai 20 Jan sehingga Feb 2018. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari 1/2010 : Perkhidmatan Sistem Self Service Payslip Untuk Star Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari 3/2010 : Pindaan kuasa melulus perubahan kerja (variation order) bagi nilai terkumpul yang tidak melebihi RM4 Juta. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil 1/2011 : Pindaan peraturan Kewangan dan Perakaunan UNIMAs (PKPU) bagi kemudahan dan bayaran sewa hotel & lojinng semasa bertugas rasmi. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil 1/2016 : Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil 14/2016 : Pindaan Tatacara Pengurusan Aset Alih UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2017) Pekeliling Bendahari Bil 3/2017 : Pindaan Jumlah Had Pinjaman Dan Tempoh Bayaran Balik Bagi Kemudahan Pinjaman Motosikal Untuk Kakitangan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari Bil 4/2010 : Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil 4/2016 : GAris Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari Bil 5/2010 : Garis Panduan Pengurusau Akaun Amanah Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari Bil 6/2010 : Pindaan Terhadap Kemudahan Dan Bayaran Semasa Berkursus Dan Elaun Perjalanan Kenderaan Semasa Bertugas Rasmi Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat dan Peraturan Mengenai Penggunaan, Pengurusan dan Penyelenggaraan Kenderaan. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil 6/2016 : Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari Bil 7/2010 : Tempahan Tiket Penerbangan AirAsia Melalui Waran Perjalanan Udara Kerajaan. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari Bil 8/2010 : Pindaan syarat skim pinjaman komputer bagi kakitangan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2010) Pekeliling Bendahari Bil 9/2010 : Tambang Istimewa Malaysia Airlines (MAS) untuk kakitangan kerajaan. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2012) Pekeliling Bendahari Bil. 1/2012 : Menginsurankan jumlah dan baki pinjaman kenderaan dan computer yang dibuat dibawah kemudahan pinjaman Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 1/2014 : Perkhidmatan E-Claim Untuk Staf Universiti Malaysia Sarawak Bagi Tuntutan Di Bawah Tabung Amanah. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2017) Pekeliling Bendahari Bil. 1/2017 : Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Goods And Services Tax) Ke Atas Dana Penyelidikan Yang Diterima Oleh Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2018) Pekeliling Bendahari Bil. 1/2018 : Panduan Pengurusan Rasmi di Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2019) Pekeliling Bendahari Bil. 1/2019: Perancangan Perolehan Tahunan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 10/2011 : Peraturan mengenai perbelanjaan Hari Inovasi Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 11/2011 : Tindakan Tatatertib ke atas Syarikat dan Firma Perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 11/2014 - Panduan Penutupan Akaun di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 12/2011 : Pengurusan bayaran di bawah arahan Perbendaharaan 59. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 12/2014 : Tambahan Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil.3 2014, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 13/2011 : Tatacara pengendalian panjar wang runcit Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 2/2011 : Kadar sewa ruang, kemudahan dan peralatan di Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2012) Pekeliling Bendahari Bil. 2/2012 : Perlaksanaan Integrity Pact dalam perolehan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 2/2014 : Tuntutan Perjalanan. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2017) Pekeliling Bendahari Bil. 2/2017 : Garis Panduan Dan Kadar Pembiayaan Projek Tahun Akhir Pelajar Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2019) Pekeliling Bendahari Bil. 2/2019 : Kelulusan Untuk Perjalanan Dalam Negara Bagi Pegawai Yang Bertanggungjawab Secara Langsung Kepada Naib Canselor. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 3/2011 : Tempahan tiket penerbangan FlyFireFly Sdn Bhd (Firefly) melalui waran perjalanan Udara kerajaan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2012) Pekeliling Bendahari Bil. 3/2012 : Panduan Kod bidang bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan di Laman Web ePerolehan dalam pengurusan perolehan Universiti Malaysia sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 3/2014 : Permohonan Pengeluaran Notis Pelawaan Sebut Harga Pusat Tanggungjawab. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2017) Pekeliling Bendahari Bil. 3/2017 : Pindaan Jumlah Had Pinjaman Dan Tempoh Bayaran Balik Bagi Kemudahan Pinjaman Motosikal Untuk Kakitangan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2018) Pekeliling Bendahari Bil. 3/2018 : Penambahbaikan Pengurusan Bayaran Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 4/2011 : Pendahuluan untuk pembelian runcit bagi kerja-kerja penyelidikan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 4/2014 : Pembukaan Akaun Enterprise di Peringkat Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2017) Pekeliling Bendahari Bil. 4/2017 : Panduan Penutupan Akaun di Pusat Tanggungjawab bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2019) Pekeliling Bendahari Bil. 4/2019 : Kadar Sewa Ruang, Kemudahan Dan Peralatan Bil.2/2019 Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 5/2011 : penggunaan panduan penilaian tender-tender kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja raya untuk perolehan kerja Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 5/2014 : tambahan Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan di Universiti Malaysia Sarawa. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil. 5/2016 - Penambahbaikan Proses Pembayaran Elaun Lebih Masa (EKLM). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 6/2011 : Pelawaan kontraktor kerja di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 6/2014: Pengurusan Perolehan Bernilai Tidak Melebihi RM 10,000 Dilaksanakan di Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2018) Pekeliling Bendahari Bil. 6/2018 : Pewujudan Zon Kewangan Di Pejabat Bendahari. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2019) Pekeliling Bendahari Bil. 6/2019 : Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 7/2011 : Penyertaan anak syarikat badan Berkanun, Koperasi, tabung kakitangan kerajaan dan pihak berkuasa kerajaan tempatan dalam perolehan Universiti Malaysia Sarawak selaku Badan Induk. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 7/2014 : Tambahan Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil 2/2014, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 8/2011 : Peraturan mengenai perbelanjaan untuk meraikan pegawai Universiti Malaysia Sarawak yang bersara. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pekeliling Bendahari Bil. 8/2014 : Perubahan Had Nilai Pembelian Terus Bagi Bekalan dan Perkhidmatan. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil. 8/2016 - Pindaan Perjalanan Udara (Dalam dan Luar Negara) Dalam Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2019) Pekeliling Bendahari Bil. 8/2019 : Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 7.5 – Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan di Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2011) Pekeliling Bendahari Bil. 9/2011 : Bantuan mengurus jenazah dan bayaran pengangkutan jenazah bagi pegawai perkhidmatan awam. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.10/2016 : Pemakluman Bagi Penamaan Jalan Raya Kepada Penyumbang Endowmen Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.11/2016 : Pesanan Rasmi Belum Berbayar. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.12/2016 - Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil. 3/2016, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.13/2016 - Panduan Penutupan Akaun di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.15/2016 : Pengurusan Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan AP58(a) dan AP58(b). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.16/2016 : Tuntutan Balik Pembelian Oleh Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Untuk Aktiviti/Program Universiti. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.17/2016 : Garis Panduan Pengurusan Akaun Enterprise Pusat Tanggungjawab (PTj) di bawah Pengurusan UNIMAS Holdings Sdn Bhd. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2015) Pekeliling Bendahari Bil.2/ 2015 : Pindaan Peraturan Kewangan dan Perakaunan UNIMAS(PKPU) Bagi Kemudahan dan Bayaran Sewa Hotel Kerana Menjalankan Tugas Rasmi. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2015) Pekeliling Bendahari Bil.3/2015: Perkhidmatan e-OT Untuk Staf Universiti Malaysia Sarawak Bagi Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.3/2016 : Kadar dan Faedah Bayaran Balik Terhadap Rayuan Kes-kes Kehilangan Aset Alih UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2019) Pekeliling Bendahari Bil.3/2019 : Kadar Sewa Ruang, Kemudahan Dan Peralatan Bil. 1/2019 Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2018) Pekeliling Bendahari Bil.4 2018 : Penambahbaikan Tadbir Urus & Perlaksanaan Perolehan UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2015) Pekeliling Bendahari Bil.4/2015 : Kadar sewa ruang, kemudahan dan peralatan Bil 2/2015, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2015) Pekeliling Bendahari Bil.5/2015 : Perlaksanaan Cukai Barangan Perkhidmatan (CBP/ GST), Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2015) Pekeliling Bendahari Bil.7/2015 : Kadar sewa ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil.3/2015, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.7/2016 : Bayaran Bil/ Invois Bagi Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2015) Pekeliling Bendahari Bil.8/2015 - Garis Panduan Pengurusan Akaun Enterprise Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj) Di Bawah Pengurusan Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2016) Pekeliling Bendahari Bil.9/2016 - Program Pelajar dan Pusat Tanggungjawab Yang Dikenakan Sewaan Bagi Penggunaan Ruang, Kemudahan dan Peralatan DeTAR Putra. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (2014) Pindaan Garis Panduan Pengurusan Akaun Enterprise Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj). [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Bendahari Bil. 5/2018 : Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bialngan 6 Tahun 2015: Pemakainan gelaran jawatan bagi pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) bagi Skim N,W,S,J,F dan L. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 1/2016 : Pemakluman kenaikan pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil 1/2018: Penubuhan Tabung Endowmen Kesihatan UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 10 Tahun 2016 : Pelaksanaan Tapisan Keselamatan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 12 Tahun 2016 : Urusan Kenaikan Pangkat Bukan Akademik UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 13/2016 : Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 14/2016 : Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh (7) Hari Setahun. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bil 2/ 2015 : Perubahan Nama Pusat Kecemerlangan kepada Pusat Penyelidikan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 2/2016 : Penstrukturan semula beberapa PTJ di UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil 2/2018: Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil 23/2017 : Pemakluman kenaikan pangkat pegawai pentadbiran kumpulan Pengurusan & Profesional dan staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil 23/2018 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil 23/2018 : Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil 24/2017: Pindaan Tempoh bagi Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil 24/2018 : Pemakluman Pelantikan Head of Research Cluster di Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil 25/2017: Pemakluman Penempatan Semula Staf Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil 26/2017: Pindaan bagi Biaya Rawatan Perubatan di Klinik-Klinik Panel. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil 26/2018: Pemakluman Garis Panduan Universiti Malaysia Sarawak Global Staff Outreach (UGSO). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 3 2016 : Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bil 3/ 2015 : Pemakluman kenaikan pangkat pegawai kumpulan akademik dan bukan akademik. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 4 2016 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 5 2016 : Urusan kenaikan Pangkat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 7 Tahun 2016 - Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bil 7/2015 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 8 Tahun 2016 - Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bil 9 Tahun 2015 - Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil 9 Tahun 2016 :Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik, UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 1/2017 : Garis Panduan Langkah Mengoptimumkan Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (ELKM) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 1/2019 : Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 10/2017 : Forum Integriti Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 10/2019 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 11/2017 : Pemakluman Kenaikan Pangkat/Pemangkuan Pegawai Pentadbiran (Kumpulan Pengurusan & Profesional) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 11/2019 : Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) Warganegara. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 12/2017 : Pemakluman Kenaikan Pangkat/Pemangkuan Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 12/2019 : Makluman Penyambungan Tempoh Menjalankan Fungsi Sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 13/2017 : Pemakluman Penempatan Semula/Sementara Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 13/2019 : Pemakluman Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 14/2017 : Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 14/2019 : Elaun Tanggungjawab Khas pemandu (ETKP). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil. 15 Tahun 2016 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 15/2019 : Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 16/2017 : Penstrukturan Dan Penjenamaan Semula Beberapa PTj di UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 16/2019 : Pemakluman kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulang Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil. 17 Tahun 2016 : Bayaran Permohonan Pelekat Kenderaan Tambahan untuk Staf dan Pelekat Kenderaan untuk Pelajar, Pelawat dan Kontraktor. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 17/2017 : Pemakluman Pelantikan Semula Timbalan Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 17/2019 : Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Professional serta Kumpulan Pelaksana universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 18/2017 : Pemakluman perubahan tarikh Awal Muharram 1439H. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 18/2019 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 19/2017 : Penstrukturan dan Penjenamaan Semula Beberapa PTj di UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 19/2019 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 2/2017 : Pemantapan Kriteria Penilaian Prestasi Kumpulan Akademik. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 2/2019 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 20/2017 : Pemakaian Gelaran untuk Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 20/2019 :Penstrukturan Semula Pusat Jaminan Kualiti dan Pembangunan Akademik. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 21/2017 : Denda Bayaran Terhadap Kenderaan Staf, Pelajar & Orang Awam Yang Telah Dikompaun Atas Kesalahan Lalulintas Di Dalam Kampus UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 21/2019 : Pemakluman Penempatan Semula dan Penempatan Sementara Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 22/2019 : Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 23/2019 : Makluman Urusan Menjalankan Fungsi Sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 24/2019 : Penutupan Akses Sistem ePrestasi Bagi Tujuan Penghantaran Sasaran Kerja Tahunan (SKT) & Kajian Semula Pertengahan Tahun (KSPT) Tahun 2019. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 25/2019 : Penguatkuasaan Merekod Kehadiran Bertugas dan Pematuhan Waktu Bekerja. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 26/2019 : Carta Organisasi UNIMAS 2019. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil. 27/2018 : Penstrukturan Semula Bahagian Pentadbiran Am, Pejabat Pendaftar. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 27/2019 : Penambahbaikan Ke Atas Tabung UNIMAS Care. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 28/2019 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran (Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 3/2017 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 31/2019 : Penambahbaikan ke atas Kadar Faedah Tabung Kebajikan Staf. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 4/2019 : Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 5/2017 : Keputusan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT 2016). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 6/2017 : Pemakluman Penempatan Semula/ Sementara Pegawai bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 6/2019 : Pemakluman Pemberhentian Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) Kepada Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) di Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 7/2017 : Perubahan had pembiayaan kemudahan perubatan dan pergigian bagi staf UNIMAS lantikan sebelum 01 April 2014 dan lantikan mulai 01 April 2014. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bil. 8 Tahun 2015. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 8/2017 : Pemakluman Kriteria dan Wajaran baharu Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil. 9/2017 : Majlis Mengangkat Ikrar Bebas Rasuah Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil. 9/2019 : Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2016) Pekeliling Pentadbiran Bil.16 Tahun 2016 : Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bil.30/2018 : Carta Organisasi UNIMAS 2018. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil.32/2019 : Penambahbaikan Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah dan Tambang Mengurus Pemindahan Barang Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bil.4 Tahun 2015. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bil.4/2017 : Larangan Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Yang Boleh Ditafsirkan Sebagai Tidak Menzahirkan Taat Setia Kepada Yang Di-Pertuan Agong, Negara Dan Kerajaan. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bil.5/2019 : Penjenamaan Semula PTj di Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2020) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 1 Tahun 2020 - Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 10 Tahun 2018 : Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan sebagai Cuti Rehat pada Tahun Persaraan. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 11 Tahun 2018 : Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 12 Tahun 2018 : Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Wanita Mengandung. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 13 Tahun 2018 : Kemudahan Cuti Umrah. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 14 Tahun 2018 : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi Pegawai. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2017) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 15/2017 : Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 16 Tahun 2018 : Pemakluman Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 17 Tahun 2018 : Carta Organisasi UNIMAS 2018. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 18 Tahun 2018 : Pindaan bagi biaya rawatan perubatan di klinik-klinik panel. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 19 Tahun 2018 : Penglibatan Staf UNIMAS sebagai Pemandu Perkhidmatan E-Hailing. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2020) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 2 Tahun 2020 - Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 20 Tahun 2018 : Tatacara penggunaan Letterhead Pusat tanggungjawab di UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 21 Tahun 2018 : Pemakaian gelaran jawatan kumpulan Pengurusan dan Profesional bagi skim S (Sosial - pegawai Belia dan Sukan). [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 29 Tahun 2019 : Dasar Menangani Gangguan Seksual UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2018 : Pemakluman lantikan khas secara pentadbiran universiti bagi jawatan Juruaudit (w48) dan Pegawai Undang-Undang (L48). [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2020) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2020 - Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 31 Tahun 2018 - Pindaan Nama Tabung Endowmen Kesihatan UNIMAS Kepada UNIMAS Care. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2018 – Pelaksanaan Kelas-Kelas Sambungan Talian Telefon di UNIMAS. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2020) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2020 - Pemakluman Garis Panduan Profesor Pelawat Pensyarah Pelawat (Outbond). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2015) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2015 : Tanggungjawab Pegawai Awam semasa menggunakan kemudahan media sosial di internet. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2018 : Penjenamaan semula beberapa PTJ di UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2020) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2020 - Pemakluman Garis Panduan Pelantikan Profesor Kehormat (Honorary Professor) Universiti Malaysia Sarawak. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 6 Tahun 2018 : Pemakaian Gelaran Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional bagi Skim @ (sosial - Perpustakaan). [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 7 tahun 2018 : Penjenamaan semula beberapa PTJ di UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 8 Tahun 2018 : Pemakluman Penempatan Semula P&P dan Pelaksana UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2019) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 8 Tahun 2019 - Makluman Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa). [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Bilangan 9 Tahun 2018 : Pemakluman Kenaikan Pangkat P&P dan Pelaksana UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Pendaftar (2018) Pekeliling Pentadbiran Pekeliling Pentadbiran Bilangan 15 Tahun 2018 : Pemakluman Pelantikan Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS. [Corporate Memory] (Unpublished)

Universiti Malaysia Sarawak, Pre-University Studies (2015) Buku Peraturan Akademik Asasi 2015/2016. [Corporate Memory]

Universiti Malaysia Sarawak, Pusat Jaminan Kualiti dan Pembangunan Akademik (2018) Manual Jaminan Kualiti Akademik UNIMAS 2018. Other. Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS).

This list was generated on Sun Jul 12 15:59:18 2020 +08.