Dimensi Maklum balas Prestasi dan Keberkesanannya Dalam Kalangan Pegawai Penilai dan Pegawai Yang Dinilai Skim Perkhidmatan Pendidikan: Komunikasi Berkesan Sebagai Penyederhana

Majelan, Sulong (2023) Dimensi Maklum balas Prestasi dan Keberkesanannya Dalam Kalangan Pegawai Penilai dan Pegawai Yang Dinilai Skim Perkhidmatan Pendidikan: Komunikasi Berkesan Sebagai Penyederhana. PhD thesis, UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK.

[img] PDF
Thesis Form_Majelan Sulong.pdf

Download (461kB)
[img] PDF (Please get the password by email to repository@unimas.my , or call ext: 082-583914/3942/3933)
MAJELAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Kajian ini mengkaji hubungan di antara dimensi maklum balas prestasi (kebolehpercayaan sumber, kualiti maklum balas, penyampaian maklum balas, maklum balas membina, maklum balas tidak membina, ketersediaan sumber dan menggalakkan pencarian maklum balas) dengan keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi. Di samping itu, kajian ini juga mengkaji peranan komunikasi berkesan sebagai penyederhana. Kajian ini dilakukan kerana terdapatnya jurang yang telah dikenal pasti dari segi teoretikal, empirikal dan praktikal. Responden kajian ialah pegawai penilai (PP) dan pegawai yang dinilai (PYD) yang berkhidmat dalam skim perkhidmatan pendidikan di sekolah menengah di Sarawak. Kajian tinjauan ini menggunakan teknik soal selidik secara atas talian melalui aplikasi Google Forms dan temu bual separa berstruktur secara bersemuka bagi mengumpul data kajian. Teknik persampelan yang digunakan ialah teknik persampelan kluster dan persampelan bertujuan. Data soalan respon tertutup yang diperoleh daripada 388 PP dan 2519 PYD dianalisis menggunakan perisian SmartPLS versi 3.0 manakala data temu bual daripada enam PP dan enam PYD dianalisis menggunakan teknik analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat persamaan persepsi PP dan PYD terhadap dimensi maklum balas prestasi, keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi dan komunikasi berkesan. Dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan untuk tujuh dimensi maklum balas prestasi dengan keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi menurut PP. Bagi PYD, dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan untuk enam dimensi maklum balas prestasi (kecuali dimensi menggalakkan pencarian maklum balas) dengan keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi. Dapatan turut menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan bahawa komunikasi berkesan menyederhanakan hubungan untuk tujuh dimensi maklum balas prestasi dengan keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi menurut PP. Bagi PYD, dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan bahawa komunikasi berkesan menyederhanakan hubungan di antara lima dimensi maklum balas prestasi (kecuali kualiti maklum balas dan maklum balas tidak membina) dengan keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi. Dapatan turut mendapati isu berkaitan amalan memberikan maklum balas prestasi dapat dilihat berdasarkan sembilan kategori isu. Secara teoretikalnya, kajian ini menyumbang kepada perkembangan kerangka pengetahuan berkaitan pemboleh ubah yang dikaji. Dari aspek empirikal, kajian menyediakan eviden penting yang membuktikan kepentingan amalan memberikan maklum balas prestasi serta peranan komunikasi berkesan sebagai penyederhana khasnya dalam bidang pendidikan. Dari aspek praktikal, dapatan kajian dipercayai memberikan input yang berguna kepada pelbagai pihak bagi merangka dan menambah baik dasar berkaitan pengurusan sumber manusia. Kata kunci: Dimensi maklum balas prestasi, keberkesanan amalan memberikan maklum balas prestasi, komunikasi berkesan, skim perkhidmatan pendidikan

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
L Education > L Education (General)
Divisions: Academic Faculties, Institutes and Centres > Faculty of Cognitive Sciences and Human Development
Faculties, Institutes, Centres > Faculty of Cognitive Sciences and Human Development
Academic Faculties, Institutes and Centres > Faculty of Cognitive Sciences and Human Development
Depositing User: MAJELAN BIN SULONG
Date Deposited: 06 Feb 2023 00:53
Last Modified: 01 Dec 2023 03:26
URI: http://ir.unimas.my/id/eprint/41244

Actions (For repository members only: login required)

View Item View Item