PEMILIHAN BAHASA DALAM KALANGAN REMAJA SUNGAI DI BUKIT GARAM, SABAH

Siti Rahmah, Muhamad Husaini (2017) PEMILIHAN BAHASA DALAM KALANGAN REMAJA SUNGAI DI BUKIT GARAM, SABAH. Masters thesis, UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK.

[img] PDF (Please get the password from ACADEMIC REPOSITORY UNIT, ext: 082-583913/ 082-583914)
PEMILIHAN BAHASA DALAM KALANGAN REMAJA SUNGAI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun. Garam Sabah dalam pertuturan harian berdasarkan domain-domian yang dianjurkan oleh Fishman dan Greenfield (1970). Domain-domain yang dinyatakan adalah domain kekeluargaan, persahabatan, keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya mengenalpasti faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mereka. Kajian ini mengaplikasikan keadah kajian deskriptif kualitatif. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat bahasa dalam kalangan remaja Sungai di Bukit Garam. Seterusnya menggunakan kaedah temu bual semi struktur untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan golongan ini memilih sesuatu bahasa dalam pertuturan harian mereka berdasarkan domain yang telah dinyatakan. Hasil kajian mendapati bahasa Melayu menjadi pilihan yang majoriti dalam kalangan mereka. Namun masih terdapat segelintir remaja yang menggunaka bahasa campur iaitu bahasa Melayu dan Bahasa Sungai. Tetapi dalam domain keagamaan, mereka menggunakan bahasa Arab untuk proses ritual kerana responden yang diperolehi 100% beragama Islam. Pengkaji juga mendapati tidak terdapat responden yang menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya dalam bahasa harian mereka. Seterusnya, faktor yang menjadikan golongan ini cenderung menggunakan bahasa Melayu kerana sebahagian besar daripada mereka tidak fasih berbahasa Sungai. Seterusnya, mereka juga membersar dengan persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Sungai sepenuhnya. Akhir sekali tidak terdapat pembelajaran yang sistematik dalam bahasa ini seperti Kadazandusun.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Thesis (MSC) -- Universiti Malaysia Sarawak, 2017.
Uncontrolled Keywords: Sungai di Bukit Garam, Bahasa Arab, fasih berbahasa Sungai.
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Academic Faculties, Institutes and Centres > Faculty of Language Studies & Communication Studies
Depositing User: Dan
Date Deposited: 08 Mar 2021 05:59
Last Modified: 08 Mar 2021 05:59
URI: http://ir.unimas.my/id/eprint/34713

Actions (For repository members only: login required)

View Item View Item